Адміністрацыйныя працэдуры

Адміністрацыйныя працэдуры, якія ажыццяўляюцца ААТ «Мэбля Інтэр’ер Цэнтр» па заявах грамадзян у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010г. №200

Прыём пісьмовых заяў на ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры ажыццяўляецца вядучым юрысконсультам арганізацыі Лушнікавым Вячаславам Яўгенавічам у працоўны час па адрасе: г. Мінск зав. прамысловы, 11, тэл. +375 (17) 395-66-22, прыём электронных заяў ажыццяўляецца штодня на электронную пошту mebel@udp.gov.by.

№ п.п.Назва адміністрацыйнай працэдурыДакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыМаксімальны тэрмін ажыццяўлення працэдурыТэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента або рашэння па выніках працэдуры
1Выдача даведкі:
1.1аб месцы працы і займаемай пасадзе5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.2аб перыядзе працы5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.3аб памеры заработнай платы5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.4аб выхадзе на працу, службу да скончаны да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.5аб утрыманні аліментаў і іх памерыпашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.6аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.7аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў5 дзён з дня зваротубестэрмінова
1.8аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родахпашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу3 днi з дня зваротубестэрмінова
2Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі5 дзён з дня зваротубестэрмінова
3Прызначэнне дапамогі:
3.1па цяжарнасці і родахпашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу; лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапамогіна тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)
3.2у сувязі з нараджэннем дзіцяцізаява; пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу; даведка аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці-у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей); копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – Усынаўленне) – для сем’яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей-усынавілі) дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і – – для няпоўных сем’яў10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасна
3.3жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасцізаява; пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу; заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасна
3.4па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоўзаява; пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу; пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такога пасведчання); копія рашэння суда аб усынаўленні-для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі); копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і – – для няпоўных сем’яў; даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям’і10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцпа дзень дасягнення дзіцем ўзросту 3 гадоў
3.5на дзяцей старэйшых за 3 гадызаява; пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу; пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, – пры наяўнасці такіх пасведчанняў); копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям’і – – для няпоўных сем’яў; копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем’яў, якія ўсынавілі дзяцей; даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам, – на дзяцей старэйшых за 14 гадоў (прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова паказваюцца адпаведныя звесткі; даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да кантынгенту, які прыходзіць – – на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіця;
звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям’і за год, які папярэднічае году звароту; пасведчанне дзіцяці-інваліда – для сем’яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў; даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры; даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем’яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу; пасведчанне інваліда – для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям’і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць
10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцпа 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, альбо па Дзень дасягнення дзіцем 16 -, 18-гадовага ўзросту
3.6па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоўлісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платына тэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
3.7па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяцілісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платытэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
3.8пры санаторна-курортным лячэнні дзіцяці-інвалідалісток непрацаздольнасціне пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платытэрмін, пазначаны ў лістку непрацаздольнасці
4Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаваннезаява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага); пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка; даведка аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь; пасведчанне аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – У выпадку смерці дзіцяці (дзяцей); даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з’яўляўся навучэнцам або выхаванцам установы адукацыі – – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцадначасна

* Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры, па запыце дзяржаўнага органа (іншай арганізацыі), у які звярнуўся грамадзянін, ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самастойна. Ад грамадзяніна могуць быць запатрабаваныя дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі з заявай звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы, а таксама іншыя дакументы ў выпадках, указаных у пункце 2 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб асновах адміністрацыйных працэдур».

** Усе адміністрацыйныя працэдуры ажыццяўляюцца бясплатна.